Loading
97.6k
1786
384
4354
Loading...
Loading...
Loading...
Clear Filter
Ξ” # Participants Score Submission Trend Meta KDD Cup 24 - CRAG - Retrieval Summarization
Weight: 1.0
Meta KDD Cup 24 - CRAG - Knowledge Graph and Web Retrieval
Weight: 1.0
Meta KDD Cup 24 - CRAG - End-to-End Retrieval-Augmented Generation
Weight: 1.0
01
  db3
4.000
Loading...
2 0.24 0.3 0.279
02 TieMoJi 7.000
Loading...
3 0.225 2 0.234 2 0.189
03
14.000
Loading...
4 0.174 4 0.189 6 0.084
04
18.000
Loading...
7 0.129 6 0.111 5 0.096
05
  5the4th
19.000
Loading...
9 0.117 7 0.096 3 0.115
06
  Future
31.000
Loading...
16 0.063 8 0.063 7 0.08
07
  DMIR
36.000
Loading...
14 0.075 12 -0.009 10 0.009
08
  Tatter
46.000
Loading...
24 0.021 10 0.054 12 0.0
09 ou_yang_jie_ 53.000
Loading...
8 0.123 5 0.147 -
10
  pinchos
55.000
Loading...
25 0.003 11 0.003 19 -0.115
11
  STAIR
56.000
Loading...
12 0.099 - 4 0.105
12
58.000
Loading...
34 -0.084 14 -0.03 10 0.009
13 minhnp2306 60.000
Loading...
28 -0.018 15 -0.141 17 -0.074
14
  APEX
63.000
Loading...
20 0.039 3 0.198 -
15 crag 64.000
Loading...
- 9 0.057 15 -0.028
16
69.000
Loading...
17 0.051 - 12 0.0
16
  ETSLab
69.000
Loading...
21 0.036 - 8 0.071
17
72.000
Loading...
23 0.033 - 9 0.059
18
  AIFIRST
81.000
Loading...
0.309 - -
19
82.000
Loading...
30 -0.048 - 12 0.0
20
85.000
Loading...
5 0.15 - -
21
  md_dh
86.000
Loading...
6 0.147 - -
22 yong_deng4 90.000
Loading...
10 0.114 - -
22
  Ssrhgjz
90.000
Loading...
32 -0.066 - 18 -0.096
22
90.000
Loading...
34 -0.084 - 16 -0.04
23
  taylor
91.000
Loading...
11 0.108 - -
24 jax_yu 93.000
Loading...
13 0.096 - -
24
93.000
Loading...
- 13 -0.021 -
25
  UM6P
95.000
Loading...
15 0.072 - -
26
  hnu_LH
98.000
Loading...
18 0.042 - -
26
  Eagles
98.000
Loading...
18 0.042 - -
27
  TAI
101.000
Loading...
21 0.036 - -
28
106.000
Loading...
26 -0.003 - -
29
  Memento
107.000
Loading...
27 -0.012 - -
30
  THUIR
109.000
Loading...
29 -0.042 - -
31
  dut_qi
111.000
Loading...
31 -0.054 - -
32
113.000
Loading...
33 -0.081 - -
33
116.000
Loading...
36 -0.087 - -
34 sk2020 117.000
Loading...
37 -0.204 - -
35
  AkiraAI
118.000
Loading...
38 -0.336 - -